Звіт для громадськості за 2018 рік

Звіт для громадськості за 2018 рік

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності по державному підприємству «Висоцьке лісове господарство», скорочено ДП «Висоцький лісгосп», підготовлений спеціалістами відділу лісового господарства у відповідності з вимогами Стандарту ООО «Лісова сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради ( FSC ).

1. Загальна інформація про підприємство

Директор  Торчило Віталій Федорович
  Адреса
34111, вул.Містечкова, 31, с.Висоцьк, Дубровицький район, Рівненська область, Україна
  Email dpvllis@gmail.com
  Тел: 03658-6-02-12, 6-01-28
  Факс: 03658-6-02-12

1 грудня 1958 року на підставі наказу № 843 від 24.10.1958 року по Міністерству сільського господарства УРСР була створена Більська лісова механізована станція з трьома виробничими дільницями, яку 16.10.1961 року перейменували у Більський лісгоспзаг. В його склад увійшло чотири лісництва загальною площею 22151 га. Наказом Ровенського обласного управління лісового господарства і лісозаготівель від 13.02.1967 року № 15 Більський лісгоспзаг перейменовано у Висоцький лісгоспзаг. В 2005 році на Державне підприємство «Висоцьке лісове господарство».

Лісгосп входить до складу Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства України та розташований в північній частині Рівненської області на межі кордону з Республікою Білорусь. Зона діяльності Висоцького лісгоспу розташована на території 11 сільських рад Дубровицького району, які віддалені від районного центру.

Загальна площа підприємства станом на 01.01.2018 року, складала 33577,2 га і за звітний рік не змінювалася. В склад лісгоспу входить 6 лісництв ( Висоцьке, Людинське, Золотинське, Жаденське, Миляцьке, Більське ), Удрицький нижній склад, РММ.

По лісорослинному районуванню територія ДП “Висоцький лісгосп” відноситься до зони Українського Полісся. Клімат — помірно-континентальний з відносно прохолодним літом з достатньою кількістю опадів і порівняно короткою м’якою зимою.

Господарська діяльність підприємства спрямована на комплексний розвиток лісового господарства, мета якого — раціональне використання і відтворення деревних запасів та іншої сировини лісового фонду, лісорозведення та підвищення стійкості лісонасаджень, раціональне використання, охорона та захист лісів, збереження та посилення їх санітарно-гігієнічних, естетичних та захисних функцій, збереження лісів для теперішніх і майбутніх поколінь.

Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих принципах ведення лісового господарства та лісокористування, а саме:

— збереження лісів високої природоохоронної цінності;

— збереження біотичного різномаїття;

— посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;

— проведення рубок, які відповідають екології лісу та мінімізація негативного впливу на довкілля підчас лісозаготівель;

— охорона лісів від пожеж, захист від шкідників та хвороб;

— невиснажливого, безперервного і постійного лісокористування.

Безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів передбачає планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції, розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності.

Характеристика земель

лісового фонду ДП «Висоцький лісгосп»

Загальна площа – 33577,7 га., із них: лісові землі – 30832.9 га, або 91,8 % в.т.ч. вкриті лісом – 28313,1 га, або 84,8 % від загальної площі підприємства.

Лісові землі — 30832,9 га. ( 91,8 % ) розподіляються на:

— вкриті лісовою рослинністю землі — 28524,2 га. ( 92,4 % від лісових земель), в т.ч. лісові культури — 10106,2 га. ( 30,3 %), або 35,7 % від вкритих лісовою рослинністю земель;

— незімкнуті лісові культури – 634.2га. ( 2 % );

— лісові розсадники, плантації — 33,5га. ( 0,1 %);

— зруби — 748га. ( 2,4 %);

— біогалявини — 93,6 га. ( 0,3 % );

— лісові шляхи, просіки, ПП розриви, канави — 828,4 га ( 2,6 %).

Нелісові землі – 2744,8 га. ( 8,2 %) розподіляються на:

— води — 113,8 га. ( 4,1 % ), — болота — 2203,7 га. ( 80,3 % ), — садиби, споруди — 28,5 га. ( 1 % ), — піски — 61,5 га. ( 2,2 % ), — інші нелісові землі — 337,3 га. ( 12,4 %).

2. Критерії моніторингу л

ісогосподарської діяльності підприємства.

Згідно вимог критеріїв 8.2, 8.4, 8.5, 9.4 стандарту ООО «Лісова сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC), у відповідності з процедурою моніторингу ДП «Висоцький лісгосп» проведено моніторинг лісогосподарської діяльності по наступних показниках :

1. Рубки формування і оздоровлення лісів.

2. Рубки головного користування.

3. Динаміка середньої зміни запасу і інших таксаційних показників.

4. Лісовідновлювальні заходи, застосування інродуцентів.

5. Охорона і захист лісу.

6. Біотехнічні заходи.

7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

8. Площі лісів високої природо-охоронної цінності, що охороняються.

9. Інформаці по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на довкілля.

10. Аналіз ефективності лісогосподарських заходів.

11. Моніторинг лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ).

3. Результати моніторингу господарської діяльності підприємства.

3.1. Рубки формування та оздоровлення лісів.

В 2018 році рубки формування та оздоровлення лісів були проведені на площі 1946 га.
Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів, в порівнянні з планами та фактичними обсягами 2017- 2018 років приведені в таблиці.

№ п/п Вид заходів 2017 рік 2018 рік


план факт план факт
1 Рубки догляду, га 207 207 207 209
2 Санітарні рубки, га 770 1660 1324 1735

в т. ч. вибіркові санітарні, га 750 1624 1280 1649

суцільні санітарні, га 20 36 44 86
3 Лісовідновні рубки, га4 Інші заходи пов’язані з веденням л/г, га 9 4 5 2
Разом: 986 1871 1536 1946

Виконання рубок формування і оздоровлення лісів за 2018 рік по площі збільшилося в порівннянні з минулими роками ( 2015 — 1272 га., 2016 — 723 га., 2017 — 1871га ). На збільшення рубок по площі вплинуло значне збільшення площ всихаючих соснових насаджень протягом 2016 — 2018 років, де в 2018 році було проведено санітарні рубки. Вихід ліквідної деревини з одного га. всіх видів рубок формування та оздоровлення лісів по відношенню 2018 до 2017 року на 14 відсотків більший і становить 22,8 кбм., за рахунок збільшення площі суцільних рубок. Суцільні санітарні рубки проведено на площі 86,5 га, зрубано 261 ділянка, середня площа ділянки 0,3 га. Співвідношення видів та способів рубок на протязі 2011 — 2018 років стабільне. По площі проведення переважають вибіркові рубки (84 – 95 %). Цілі проведення даних рубок досягнуті. Негативні наслідки від проведення рубок формування і оздоровлення лісів відсутні. Крім того в 2018 році проведено інших лісогосподарських не пов»язані з веденням лісового господарства по розрубці 5-ти метрової смуги вздовж кордону з республікою Білорусь на площі 8,3 га. Заготовлено 1013 м3 ліквідної деревини.

Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів плануються згідно щорічного обсягу рубок догляду, матеріалів безперервного лісовпорядкування та натурного комісійного обстеження ділянок. Прямі витрати на проведення рубок формування та оздоровлення лісів, становили 15061,1 тис.грн.

Витрати збільшились, в основному, за рахунок росту заробітної плати і збільшення цін на матеріали.


3.2 Рубки головного користування.

Щорічна розрахункова лісосіка рубок головного користування в обсязі 25,11 тис. кбм. ліквідної деревини, по 4 категорії лісів ( експлуатаційні ) затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24.12.2010 року № 596.

Заготівля деревини та її вивезення проводиться згідно з лісорубними квитками, які видаються Рівненським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки. За 2018 рік розрахункова лісосіка освоєна лише на 74,9 %. Фактично від рубок головного користування отримано 18782 м.куб. ліквідної деревини ,від суцільних санітарних рубок в рахунок обсягів рубок головного користування отримано 6314 м.куб. ліквідної деревини від проведення суцільних санітарних рубок в пристигаючих насадженнях. Всього в рахунок ліміту 2018 року заготовлено 25096 м.куб. ліквідної деревини. Розрахункова лісосіка не перевищена.

Рубки головного користування суцільнолісосічні, проведені на площі 92,6 га., зрубано 124 ділянки, середня площа ділянки становить 0,7 га.

До початку проведення суцільних рубок проводиться обстеження лісосік і дається оцінка потенціального впливу на навколишнє природне середовище, де є необхідність, передбачаються заходи по зниженню цього впливу. Результати заносяться в Акт оцінки потенціального впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС). Після рубки, при проведенні огляду місць заготівлі деревини, на кожній лісосіці проводиться обстеження за наслідками рубки. За результатами обстежень, на лісосіках 2017 року негативних наслідків, а саме: погіршення біорізноманіття та гідрологічних і грунтових умов, ерозія грунту, забруднення грунту і води виробничими відходами та побутовим сміттям тощо, не виявлено.

Загальний обсяг заготівлі деревини за 2018 рік становить 72,9 тис.м.куб, а загальна середня зміна запасів насаджень 97,26 тис.м.куб. Таким чином щорічний запас деревини, що вирубується, менший від поточної зміни запасу (становить 74,6 %), що свідчить про стале ведення лісового господарства на підприємстві.

3.3. Динаміка середньої зміни запасу.

Середній приріст деревини з 1 га — 3,3 м.куб, середня змінна запасу на вкритих лісовою рослинністю земель – 97,26 тис.м.куб.

В порівнянні з 2017 роком середній запас експлуатаційного фонду та середня зміна запасу змінилися в незначних межах.

3.4. Лісовідновлення.

Площа фонду лісовідновлення на 2018 рік становила 210 га., та представлена зрубами минулого і частково поточного років.

Головний спосіб лісовідновлення — створення лісових культур посадкою лісу. В поточному році лісові культури були створені на площі 122 га. На площі 30 га було проведено сприяння природному поновленню шляхом рихлення грунту та підсіву насіння сосни.

Обсяги основних лісовідновлювальних заходів проведених в 2017 році.

№ п/п Вид заходів 2017 рік 2018 рік
план факт план факт
1 Підготовка грунту під лісові культури, га 82 95 82 109
2 Створення лісових культур посадкою, га 158 158 110 122
3 Сприяння природному поновленню, га 50 53 36 30
4 Доповнення лісових культур, га 50 60 48 51
5 Догляд за лісовими культурами, га 220 220 220 220
6 Заготівля лісового насіння, кг 115 118 125 240

в тому числі сосни звичайної 100 100 125 125
7 Посів розсадників, га 1,6 1,7 1,6 1,7
8 Вирощено стандартного посадматеріалу, тис.шт. 2425 2427 1700 1703

Дані таблиці свідчать про те, що цілі по виконанню обсягів лісовідновлення досягнуті.

На лісовідновні роботи витрачено:

2016 рік — 1326 тис.грн.

2016 рік — 1328 тис.грн.

2017 рік — 1242 тис.грн.

3.5. Охорона і захист лісу.

Ступінь пожежної небезпеки території підприємства за «Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки ділянок лісового фонду», становить 2,3 клас пожежної небезпеки. Особливо висока ступінь пожежної небезпеки у Висоцькому, Людинському і Більському лісництвах.

Високий клас пожежної небезпеки обумовлений наступними чинниками:

— значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю земель хвойних порід, які ростуть переважно в свіжих типах лісу,

— перевагою молодняків ( 21,9 % ) і середньовікових насаджень ( 44,4 % ).

Крім того сприяють підвищенню пожежної небезпеки близьке розташування лісових масивів до населених пунктів, доріг загального призначення і значне відвідування лісу місцевим населенням.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними, віднесена до наземної і авіаційної охорони лісів.

Згідно плану про підготовку до пожежно-небезпечного періоду шлагбаумами перекрито 55 позапланових заїздів в ліс. Встановлено 36 одиниці наглядної агітації ( знаки, аншлаги і плакати) Проведено 30 лекці й та бесід, 2 виступи у ЗМІ на пожежну тематику (опубліковано 2 статі ). Силами лісової охорони проводились рейди по виявленню порушників правил пожежної безпеки в лісах в кількості 89 шт., в результаті яких виявлено та притягнено до відповідальності 6 порушників пожежної безпеки.

Щорічно складається і затверджується «Мобілізаційний план гасіння лісових пожеж по ДП «Висоцький лісгосп», «План заходів спрямованих на попередження лісових пожеж”, «Графік виконання заходів по санітарній очистці лісових насаджень біля автошляхів». Затверджена інструкція про взаємодію з підрозділами ДСНС під час гасіння лісових пожеж. В кожному лісництві є пункт зберігання пожінвентаря.

Для виявлення і гасіння пожеж постійно задіяно 6 чоловік з ЛПС і 61 чоловік лісової охорони. Для цих цілей використовуються спостережні вежі — 5 шт, пожежні автомобілі — 4 шт, мотопомпи — 9 шт., тракторні причіпні ємкості — 4 шт, бензопили — 8 шт, плуги ПКЛ-70 — 7 шт, культиватори КЛБ-1,7 — 2 шт, ранцеві вогнегасники — 57 шт, лопати — 350 шт, відра пожежні — 70 шт, сокири — 35 шт. та ряд інших приладів, обладнання і інструментів. Крім того в кожному лісництві є трактор та автомобіль. Майстри лісу забезпечені службовими мотоциклами, для оперативного виявлення та інформування про можливі лісові пожежі.

Вежі обладнані приладами азимутального виявлення місць виникнення пожеж, крім того центральна вежа обладнана телевізійною установкою для нагляду за лісовими масивами ВПК — 1600У.

Для забору води пожежними машинами на території лісгоспу створено 8 площадок (пірсів) та облаштовано під’їздні шляхи до них.

В пожежонебезпечний період 2018 року лісові пожежі на території лісгоспу не виникали.

При проведенні лісопатологічного обстеження в 2018 році були виявлені осередки хвороб та шкідників лісу (коренева губка, стовбурові шкідники ), які за кількістю та станом на момент обстеження не несли загрозу лісу, але є потенційно небезпечними. За даними ділянками постійно ведеться спостереження, та проводяться планові санітарно — оздоровчі заходи з метою ліківдації осередків хвороби.

3.6. Відомості про біотехнічні заходи, мисливське господарство.

В зоні діяльності ДП «Висоцький лісгосп» станом на 01.01.2018 року розташовані чотири мисливських господарства: ТзОВ фірма “Рекорд” ( загальна площа 23703 га. ), Дубровицька районна організація УТМР ( загальна площа 5701 га. ), Громадська організація “Мисливське господарство “Полісся” ( займає площу 1091 га. ), ТзОВ “Мисливське господарство “Залужжя” ( загальна площа 32665 га. ).

Мисливські угіддя ТзОВ фірма “Рекорд” розташовані на території Висоцького, Людинського та частково Золотинського лісництв, ТзОВ “Залужжя” займає всю площу Більського лісництва, Громадська організація “Мисливське господарство “Полісся” займає незначну частину Золотинського лісництва, Дубровицька районна організація УТМР — всю площу Жаденського лісництва.

Фактична чисельність таких мисливських тварин, як лось, олень і козуля менша від оптимальної або наближається до неї. По всіх мисливських господарствах спостерігається зростання чисельності всіх видів тварин в угіддях завдяки проведенню відповідних біотехнічних заходів та будівництву біотехнічних споруд. Для підгодівлі мисливських тварин в зимовий період господарствами проводиться заготівля кормів: сіно, зернові віники, кукурудза, коренеплоди, комбікорм, сінаж, зернові відходи, сіль. Облік мисливських тварин в господарствах проводиться методом шумового прогону.

Мисливські тварини, які занесені до Червоної книги України на території лісгоспу представлені наступними видами: рись, норка вільна, тхір чорний і інші. Загальна їх чисельність по видах не визначена.

Ліміт відстрілу згідно наданих ліцензій в господарствах ТзОВ МГ “Залужжя” та ТзОВ фірма “Рекорд” використано в повному обсязі, а по Дубровицькій районній організації УТМР використані не повністю. Причиною є несприятливі погодні умови в мисливський сезон 2018 року.

В господарствах є плани експлуатації основних видів мисливської фауни, які оформлені згідно чинного законодавства. Видача та використання ліцензій реєструється в спеціальному журналу обліку. По закінченню сезону полювання використані ліцензії в десятиденний термін здаються в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Штучне розведення, розселення та акліматизація мисливських тварин в господарствах не здійснювались.

3.7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

Загальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин та тварин проводиться спеціалістами лісгоспу і консультантами в межах виділених ключових біотопів та спостереження за ними, а також візуального спостереження лісової охорони з опитуванням місцевого населення.

Згідно загального моніторингу динаміка популяцій видів рослин і тварин на даному етапі наближена до природної.

Більш детальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин проводиться в лісах високої природоохоронної цінності та на ділянках моніторингу 1 рівня, яких на території лісгоспу налічується 15 шт. Моніторинг проводиться згідно Методичних рекомендацій з проведення польових робіт на ділянках моніторингу лісів 1 рівня, спеціалістами лісгоспу згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 30.03.2011 року № 60. Рекомендації узгоджені з методикою міжнародної спільної програми моніторингу впливу забруднення повітря на ліси європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй.

Поглиблений аналіз за 10 років, щодо зміни умов місцезростання лісів, а як наслідок і популяцій окремих видів рослин та тварин, буде проведено в 2020 році після проведення в 2019 році базового лісовпорядкування.

3.8. Динаміка чисельності видів, взятих під охорону.

На території лісгоспу виявлені види фауни і флори, які охороняються, а саме:

— представники фауни: крук, дятел звичайний, куниця, крижень, лиска, тетерук, синиця велика, синиця блакитна, сорокопуд терновий, сорокопуд сірий, лелека чорний, лось, видра річкова, норка, горностай, мідянка звичайна, чайка, баклан великий, сіра чапля, крячок білокрилий, куріпка сіра, бобер;

— представники флори: журавлина дрібноплодна, росичка проміжна, осока багнова, звіробій сланкий, сфагнум Магеллана, сфагнум побережний, андромеда багатолиста.

Місця знаходження ділянок, що охороняються, нанесені на карті – схемі лісів високої природоохоронної цінності. На даних ділянках рубки головного користування не проводяться. В 2017 році чисельність видів, взятих під охорону і їх кількість за результатами спостереження не зменшується.

3.9. Площі лісів високої природоохоронної цінності що охороняються.

На території ДП «Висоцький лісгосп» виділені і охороняються особливо цінні для збереження ліси ( ОЦЗЛ ).

Загальна площа ОЦЗЛ становить 780,5 га. З них:

— ОЦЗЛ 1 категорії ( лісові території, на яких виявлено осередки біорізномаїття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях ) — 722,8 га. Це ліси природно-заповідного фонду та генетичні резервати на тариторії Висоцького, Людинського, Золотинського та Більського лісництв.

— ОЦЗЛ 6 категорії ( лісові території, критично необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад ) — 19,9 га. Це ліси, що прилягають до земель історико-культурного призначення на території Висоцького та Жаденського лісництв.

Окрім ОЦЗЛ і репрезентативних ділянок екосистем, підприємство в процесі планування, відводу та таксації лісосік виділяє наступні ключові біотопи (ділянки з наявністю об’єктів, які мають природоохоронне значення) і ключові об’єкти (окремі дерева і групи дерев, які представляють цінність для збереження біорізноманіття):

ключові біотопи:

1. Болота і окраїни боліт.

2. Ділянки лісу вздовж струмків, тимчасових водотоків та навколо тимчасових водних об’єктів, які не виділені лісовпорядкуванням як ОЗД.

3. Ділянки, які відрізняються по умовах зволоження.

4. Ділянки на різних елементах рельєфу.

5. Ділянки, які відрізняються по складу рослинності, віку, грунтовому покриву та з наявністю Червонокнижних видів

ключові об’єкти:

6. Дерева і групи дерев важливі для фауни.

7. Вікові дерева дуба звичайного і сосни звичайної.

8. Дерева, які рідко зустрічаються в насадженні, або мають кормову цінність для фауни.

9. Інші дерева і чагарники.

10. «Стремп» (пні природного походження).

11. «Вальож».

Інформація про виділені на лісосіках ключових біотопів і об’єктів заноситься в картку переліку ключових біотопів та об’єктів. Результати щорічного обстеження заносяться в спеціальні картки під назвою «Листок моніторингу ключових біотопів». Картки зберігаються в лісництвах.

3.10. Інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на довкілля.

Станом на 01.01.2019 року загальна чисельність працівників на підприємстві становить 139, із них 117 чоловіки ( 84 % ) і 22 жінки ( 17 % ). В основному, це працівники у віці 36 — 50 років ( 57 % ). Мають повну вищу освіту 41 ( 27 %), неповну та базову вищу 45 ( 33 % ) працівників.

За 2018 рік за рахунок коштів підприємства пройшло навчання на курсах підвищення кваліфікації 6 чоловік, навчаються без відриву від виробництва 8 чоловік.

В якості соціального пакета ДП «Висоцький лісгосп» надає своїм працівникам матеріальну допомогу, застосовує системи преміювання, оплата за навчання на курсах підвищення кваліфікації, оплата мобільного зв’язку, частково компенсує санаторно-курортне лікування працівників, купує новорічні подарунки для дітей працівників, подарунки жінкам до березневих свят тощо.

Періодично за рахунок підприємства працівники проходять медичний огляд.

Загальна чисельність працюючих на підприємстві за останні роки залишається стабільною.

Коефіцієнт плинності кадрів в 2018 році становить 6,6 і зменшився по відношенню до попереднього року.

Підприємство у своїй діяльності керується такими соціальними принципами:

— лісове господарство має працювати як в інтересах працівників підприємства, так і місцевого населення;

— лісове господарство має забезпечувати соціальні гарантії і вимоги як на даний час, так і в майбутньому.

Підприємство забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів, школи, дитячі садки та інші підприємства та організації району, де відсутня магістральна мережа газопостачання.

Адміністрація ДП “Висоцький лісгосп”