Звіт для громадськості

Звіт для громадськості

по моніторингу господарської діяльності та лісів високої природоохоронної цінності по Державному підприємству «Висоцьке лісове господарство» за 2020рік

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності по державному підприємству «Висоцьке лісове господарство», скорочено ДП «Висоцький лісгосп», підготовлений спеціалістами відділу лісового господарства у відповідності з вимогами Стандарту ООО «Лісова сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради ( FSC ).

1. Загальна інформація про підприємство

директор  Торчило Віталій Федорович
  Адреса
34111, вул.Містечкова, 31, с.Висоцьк, Дубровицький район, Рівненська область, Україна
  Email dpvllis@gmail.com
  Тел: 03658-6-02-12, 6-01-28
  Факс: 03658-6-02-12

1 грудня 1958 року на підставі наказу № 843 від 24.10.1958 року по Міністерству сільського господарства УРСР була створена Більська лісова механізована станція з трьома виробничими дільницями, яку 16.10.1961 року перейменували у Більський лісгоспзаг. В його склад увійшло чотири лісництва загальною площею 22151 га. Наказом Ровенського обласного управління лісового господарства і лісозаготівель від 13.02.1967 року № 15 Більський лісгоспзаг перейменовано у Висоцький лісгоспзаг. В 2005 році на Державне підприємство «Висоцьке лісове господарство».

Лісгосп входить до складу Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства України та розташований в північній частині Рівненської області на межі кордону з Республікою Білорусь. Зона діяльності Висоцького лісгоспу розташована на території 11 сільських рад Дубровицького району, які віддалені від районного центру.

Загальна площа підприємства станом на 01.01.2020 року, складала 33412,9 га. В 2019 році в лісгоспі було проведено польові роботи з базового лісовпорядкування земель лісового фонду ВО “Укрдержліспроект”. На даний час проводиться камеральна обробка метеріалів. За попередніми даними лісовпорядкування загальна площа лісгоспу збільшилась, та буде становити 36131,5 га., за рахунок земель, прийнятих в 2019 році від ДП СЛАП “Дубровицький держспецлісгосп” (2718,6 га.). В склад лісгоспу входить 6 лісництв ( Висоцьке, Людинське, Золотинське, Жаденське, Миляцьке, Більське ), Удрицький нижній склад, РММ.

По лісорослинному районуванню територія ДП “Висоцький лісгосп” відноситься до зони Українського Полісся. Клімат — помірно-континентальний з відносно прохолодним літом з достатньою кількістю опадів і порівняно короткою м’якою зимою.

Господарська діяльність підприємства спрямована на комплексний розвиток лісового господарства, мета якого — раціональне використання і відтворення деревних запасів та іншої сировини лісового фонду, лісорозведення та підвищення стійкості лісонасаджень, раціональне використання, охорона та захист лісів, збереження та посилення їх санітарно-гігієнічних, естетичних та захисних функцій, збереження лісів для теперішніх і майбутніх поколінь.

Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих принципах ведення лісового господарства та лісокористування, а саме:

— збереження лісів високої природоохоронної цінності;

— збереження біотичного різномаїття;

— посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;

— проведення рубок, які відповідають екології лісу та мінімізація негативного впливу на довкілля підчас лісозаготівель;

— охорона лісів від пожеж, захист від шкідників та хвороб;

— невиснажливого, безперервного і постійного лісокористування.

Безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів передбачає планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції, розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності.

Характеристика земель лісового фонду підприємства

(за даними останнього безперервного лісовпорядкування за 2019 рік)

Загальна площа – 33412,9 га., із них: лісові землі – 30639,1 га, або 91,6 % в.т.ч. вкриті лісом – 28415,4 га, або 85,0% від загальної площі підприємства.

Лісові землі — 30639,1 га. (91,6 %) розподіляються на:

— вкриті лісовою рослинністю землі — 28415,4 га. (92,7% від лісових земель), в т.ч. лісові культури — 10455,7 га. (34,1 %), або 36,8 % від вкритих лісовою рослинністю земель;

— незімкнуті лісові культури – 602,6 га. (2,0 %);

— лісові розсадники, плантації — 26,2 га. (0,1 %);

— зруби — 668,0 га. (2,2 %);

— біогалявини — 97,1 га. (0,3 %);

— лісові шляхи, просіки, ПП розриви, канави — 829,5 га (2,7 %).

Нелісові землі – 2773,8 га. (8,4 %) розподіляються на:

— води — 113,8 га. (4,1 %), — болота — 2232,7 га. (80,5 %), — садиби, споруди — 28,5 га. (1,0 %), — піски — 61,5 га. (2,2 %), — інші нелісові землі — 337,3 га. (12,2 %).

2. Критерії моніторингу

лісогосподарської діяльності підприємства.

Згідно вимог критеріїв 8.2, 8.4, 8.5, 9.4 стандарту ООО «Лісова сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC), у відповідності з процедурою моніторингу ДП «Висоцький лісгосп» проведено моніторинг лісогосподарської діяльності по наступних показниках :

1. Рубки формування і оздоровлення лісів.

2. Рубки головного користування.

3. Динаміка середньої зміни запасу і інших таксаційних показників.

4. Лісовідновлювальні заходи, застосування інродуцентів.

5. Охорона і захист лісу.

6. Біотехнічні заходи.

7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

8. Площі лісів високої природо-охоронної цінності, що охороняються.

9. Інформаці по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на довкілля.

10. Аналіз ефективності лісогосподарських заходів.

11. Моніторинг лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ).

3. Результати моніторингу господарської діяльності підприємства.

3.1. Рубки формування та оздоровлення лісів.

В 2019 році рубки формування та оздоровлення лісів були проведені на площі 2745 га.
Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів, в порівнянні з планами та фактичними обсягами 2018- 2019 років приведені в таблиці.

№ п/п Вид заходів 2018 рік 2019 рік


план факт план факт
1 Рубки догляду, га 207 209 207 208
2 Санітарні рубки, га 1324 1735 1287 2537

в т. ч. вибіркові санітарні, га 1280 1649 1250 2463

суцільні санітарні, га 44 86 37 74
3 Лісовідновні рубки, га4 Інші заходи пов’язані з веденням л/г, га 5 2 2
Разом: 1536 1946 1496 2745

Виконання рубок формування і оздоровлення лісів за 2019 рік по площі збільшилося в порівннянні з минулими роками ( 2015 — 1272 га., 2016 — 723 га., 2017 — 1871га ). На збільшення рубок по площі вплинуло значне збільшення площ всихаючих соснових насаджень протягом 2016 — 2018 років. Вихід ліквідної деревини з одного га. всіх видів рубок формування та оздоровлення лісів по відношенню 2019 до 2018 року на 38,5 відсотків менший і становить 15,8 кбм., за рахунок вибірки залишків сухостою попередніх років при проведенні вибіркових санітарних рубок. Суцільні санітарні рубки проведено на площі 73,5 га, зрубано 204 ділянки, середня площа ділянки 0,36 га. Співвідношення видів та способів рубок на протязі 2011 — 2019 років стабільне. По площі проведення переважають вибіркові рубки (84 – 95 %). Цілі проведення даних рубок досягнуті. Негативні наслідки від проведення рубок формування і оздоровлення лісів відсутні.

Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів плануються згідно щорічного обсягу рубок догляду, матеріалів безперервного лісовпорядкування та натурного комісійного обстеження ділянок. Прямі витрати на проведення рубок формування та оздоровлення лісів, становили 15061,1 тис.грн.

Витрати збільшились, в основному, за рахунок росту заробітної плати і збільшення цін на матеріали.


3.2 Рубки головного користування.

Щорічна розрахункова лісосіка рубок головного користування в обсязі 25,11 тис. кбм. ліквідної деревини, по 4 категорії лісів ( експлуатаційні ) затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24.12.2010 року № 596.

Заготівля деревини та її вивезення проводиться згідно з лісорубними квитками, які видаються Рівненським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки. За 2019 рік розрахункова лісосіка освоєна лише на 87,2 %. Фактично від рубок головного користування отримано 21906 м.куб. ліквідної деревини, від суцільних санітарних рубок в рахунок обсягів рубок головного користування отримано 2397 м.куб. ліквідної деревини від проведення суцільних санітарних рубок в пристигаючих насадженнях. Всього в рахунок ліміту 2019 року заготовлено 24303 м.куб. ліквідної деревини. Розрахункова лісосіка не перевищена.

Рубки головного користування суцільнолісосічні, проведені на площі 118,1 га., зрубано 76 ділянки, середня площа ділянки становить 1,6 га.

До початку проведення суцільних рубок проводиться обстеження лісосік і дається оцінка потенціального впливу на навколишнє природне середовище, де є необхідність, передбачаються заходи по зниженню цього впливу. Результати заносяться в Акт оцінки потенціального впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС). Після рубки, при проведенні огляду місць заготівлі деревини, на кожній лісосіці проводиться обстеження за наслідками рубки. За результатами обстежень, на лісосіках 2019 року негативних наслідків, а саме: погіршення біорізноманіття та гідрологічних і грунтових умов, ерозія грунту, забруднення грунту і води виробничими відходами та побутовим сміттям тощо, не виявлено.

Загальний обсяг заготівлі деревини за 2019 рік становить 73,8 тис.м.куб, а загальна середня зміна запасів насаджень 99,06 тис.м.куб. Таким чином щорічний запас деревини, що вирубується, менший від поточної зміни запасу (становить 74,5 %), що свідчить про стале ведення лісового господарства на підприємстві.

3.3. Динаміка середньої зміни запасу.

Середній приріст деревини з 1 га — 3,5 м.куб, середня змінна запасу на вкритих лісовою рослинністю земель – 99,06 тис.м.куб.

В порівнянні з 2018 роком середній запас експлуатаційного фонду та середня зміна запасу змінилися в незначних межах.

3.4. Лісовідновлення.

Площа фонду лісовідновлення на 2019 рік становила 180 га., та представлена зрубами минулого і частково поточного років.

Головний спосіб лісовідновлення — створення лісових культур посадкою лісу. В 2019 році лісові культури були створені на площі 118 га. На площі 24 га було проведено сприяння природному поновленню шляхом рихлення грунту та підсіву насіння сосни.

Обсяги основних лісовідновлювальних заходів проведених в 2019 році.

№ п/п Вид заходів 2018 рік 2019 рік
план факт
1 Підготовка грунту під лісові культури, га 82 109 55 55
2 Створення лісових культур посадкою, га 110 122 118 118
3 Сприяння природному поновленню, га 36 30 24 24
4 Доповнення лісових культур, га 48 51 40 40
5 Догляд за лісовими культурами, га 220 220 160 185
6 Заготівля лісового насіння, кг 125 240 200 250

в тому числі сосни звичайної 125 125 125 125
7 Посів розсадників, га 1,6 1,7 1,3 1,3
8 Вирощено стандартного посадматеріалу, тис.шт. 1700 1703 1600 1650

Дані таблиці свідчать про те, що цілі по виконанню обсягів лісовідновлення досягнуті.

На лісовідновні роботи витрачено:

2015 рік — 1326 тис.грн.

2016 рік — 1328 тис.грн.

2017 рік — 1242 тис.грн.

2018 рік — 1325 тис.грн.

2019 рік — 1337 тис.грн.

3.5. Охорона і захист лісу.

Ступінь пожежної небезпеки території підприємства за «Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки ділянок лісового фонду», становить 2,3 клас пожежної небезпеки. Особливо висока ступінь пожежної небезпеки у Висоцькому, Людинському і Більському лісництвах.

Високий клас пожежної небезпеки обумовлений наступними чинниками:

— значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю земель хвойних порід, які ростуть переважно в свіжих типах лісу,

— перевагою молодняків ( 21,9 % ) і середньовікових насаджень ( 44,4 % ).

Крім того сприяють підвищенню пожежної небезпеки близьке розташування лісових масивів до населених пунктів, доріг загального призначення і значне відвідування лісу місцевим населенням.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними, віднесена до наземної і авіаційної охорони лісів.

Згідно плану про підготовку до пожежно-небезпечного періоду шлагбаумами перекрито 60 позапланових заїздів в ліс. Встановлено 27 одиниці наглядної агітації ( знаки, аншлаги і плакати) Проведено 22 лекцій та бесід, 2 виступи у ЗМІ на пожежну тематику (опубліковано 2 статі ). Силами лісової охорони проводились рейди по виявленню порушників правил пожежної безпеки в лісах в кількості 6 шт., в результаті яких виявлено та притягнено до відповідальності 6 порушників пожежної безпеки.

Щорічно складається і затверджується «Мобілізаційний план гасіння лісових пожеж по ДП «Висоцький лісгосп», «План заходів спрямованих на попередження лісових пожеж”, «Графік виконання заходів по санітарній очистці лісових насаджень біля автошляхів». Затверджена інструкція про взаємодію з підрозділами ДСНС під час гасіння лісових пожеж. В кожному лісництві є пункт зберігання пожінвентаря.

Для виявлення і гасіння пожеж постійно задіяно 6 чоловік з ЛПС і 61 чоловік лісової охорони. Для цих цілей використовуються спостережні вежі — 5 шт, пожежні автомобілі — 4 шт, мотопомпи — 9 шт., тракторні причіпні ємкості — 4 шт, бензопили — 8 шт, плуги ПКЛ-70 — 7 шт, культиватори КЛБ-1,7 — 2 шт, ранцеві вогнегасники — 57 шт, лопати — 350 шт, відра пожежні — 70 шт, сокири — 35 шт. та ряд інших приладів, обладнання і інструментів. Крім того в кожному лісництві є трактор та автомобіль. Майстри лісу забезпечені службовими мотоциклами, для оперативного виявлення та інформування про можливі лісові пожежі.

Вежі обладнані приладами азимутального виявлення місць виникнення пожеж, крім того центральна вежа обладнана телевізійною установкою для нагляду за лісовими масивами ВПК — 1600У.

Для забору води пожежними машинами на території лісгоспу створено 8 площадок (пірсів) та облаштовано під’їздні шляхи до них.

В пожежонебезпечний період 2019 року лісові пожежі на території лісгоспу не виникали.

При проведенні лісопатологічного обстеження в 2019 році були виявлені осередки хвороб та шкідників лісу (коренева губка, стовбурові шкідники ), які за кількістю та станом на момент обстеження не несли загрозу лісу, але є потенційно небезпечними. За даними ділянками постійно ведеться спостереження, та проводяться планові санітарно — оздоровчі заходи з метою ліківдації осередків хвороби.

3.6. Відомості про біотехнічні заходи, мисливське господарство.

В зоні діяльності ДП «Висоцький лісгосп» станом на 01.01.2019 року розташовані чотири мисливських господарства: ТзОВ фірма “Рекорд” ( загальна площа 23703 га. ), Дубровицька районна організація УТМР ( загальна площа 5701 га. ), Громадська організація “Мисливське господарство “Полісся” ( займає площу 1091 га. ), ТзОВ “Мисливське господарство “Залужжя” ( загальна площа 32665 га. ).

Мисливські угіддя ТзОВ фірма “Рекорд” розташовані на території Висоцького, Людинського та частково Золотинського лісництв, ТзОВ “Залужжя” займає всю площу Більського лісництва, Громадська організація “Мисливське господарство “Полісся” займає незначну частину Золотинського лісництва, Дубровицька районна організація УТМР — всю площу Жаденського лісництва.

Фактична чисельність таких мисливських тварин, як лось, олень і козуля менша від оптимальної або наближається до неї. По всіх мисливських господарствах спостерігається зростання чисельності всіх видів тварин в угіддях завдяки проведенню відповідних біотехнічних заходів та будівництву біотехнічних споруд. Для підгодівлі мисливських тварин в зимовий період господарствами проводиться заготівля кормів: сіно, зернові віники, кукурудза, коренеплоди, комбікорм, сінаж, зернові відходи, сіль. Облік мисливських тварин в господарствах проводиться методом шумового прогону.

Мисливські тварини, які занесені до Червоної книги України на території лісгоспу представлені наступними видами: рись, норка вільна, тхір чорний і інші. Загальна їх чисельність по видах не визначена.

Ліміт відстрілу згідно наданих ліцензій в господарствах ТзОВ МГ “Залужжя” та ТзОВ фірма “Рекорд” використано в повному обсязі, а по Дубровицькій районній організації УТМР використані не повністю. Причиною є несприятливі погодні умови в мисливський сезон 2018 року.

В господарствах є плани експлуатації основних видів мисливської фауни, які оформлені згідно чинного законодавства. Видача та використання ліцензій реєструється в спеціальному журналу обліку. По закінченню сезону полювання використані ліцензії в десятиденний термін здаються в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Штучне розведення, розселення та акліматизація мисливських тварин в господарствах не здійснювались.

3.7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

Загальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин та тварин проводиться спеціалістами лісгоспу і консультантами в межах виділених ключових біотопів та спостереження за ними, а також візуального спостереження лісової охорони з опитуванням місцевого населення.

Згідно загального моніторингу динаміка популяцій видів рослин і тварин на даному етапі наближена до природної.

Більш детальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин проводиться в лісах високої природоохоронної цінності та на ділянках моніторингу 1 рівня, яких на території лісгоспу налічується 15 шт. Моніторинг проводиться згідно Методичних рекомендацій з проведення польових робіт на ділянках моніторингу лісів 1 рівня, спеціалістами лісгоспу згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 30.03.2011 року №60. Рекомендації узгоджені з методикою міжнародної спільної програми моніторингу впливу забруднення повітря на ліси європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй.

Поглиблений аналіз за 10 років, щодо зміни умов місцезростання лісів, а як наслідок і популяцій окремих видів рослин та тварин, буде проведено в 2020 році після проведення в 2019 році базового лісовпорядкування.

3.8. Динаміка чисельності видів, взятих під охорону.

На території лісгоспу виявлені види фауни і флори, які охороняються, а саме:

— представники фауни: крук, дятел звичайний, куниця, крижень, лиска, тетерук, синиця велика, синиця блакитна, сорокопуд терновий, сорокопуд сірий, лелека чорний, лось, видра річкова, норка, горностай, мідянка звичайна, чайка, баклан великий, сіра чапля, крячок білокрилий, куріпка сіра, бобер;

— представники флори: журавлина дрібноплодна, росичка проміжна, осока багнова, звіробій сланкий, сфагнум Магеллана, сфагнум побережний, андромеда багатолиста.

Місця знаходження ділянок, що охороняються, нанесені на карті – схемі лісів високої природоохоронної цінності. На даних ділянках рубки головного користування не проводяться. В 2017 році чисельність видів, взятих під охорону і їх кількість за результатами спостереження не зменшується.

3.9. Площі лісів високої природоохоронної цінності що охороняються.

На території ДП «Висоцький лісгосп» виділені і охороняються особливо цінні для збереження ліси ( ОЦЗЛ ).

Загальна площа ОЦЗЛ становить 780,5 га. З них:

— ОЦЗЛ 1 категорії ( лісові території, на яких виявлено осередки біорізномаїття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях ) — 722,8 га. Це ліси природно-заповідного фонду та генетичні резервати на тариторії Висоцького, Людинського, Золотинського та Більського лісництв.

— ОЦЗЛ 6 категорії ( лісові території, критично необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад ) — 19,9 га. Це ліси, що прилягають до земель історико-культурного призначення на території Висоцького та Жаденського лісництв.

Окрім ОЦЗЛ і репрезентативних ділянок екосистем, підприємство в процесі планування, відводу та таксації лісосік виділяє наступні ключові біотопи (ділянки з наявністю об’єктів, які мають природоохоронне значення) і ключові об’єкти (окремі дерева і групи дерев, які представляють цінність для збереження біорізноманіття):

ключові біотопи:

1. Болота і окраїни боліт.

2. Ділянки лісу вздовж струмків, тимчасових водотоків та навколо тимчасових водних об’єктів, які не виділені лісовпорядкуванням як ОЗД.

3. Ділянки, які відрізняються по умовах зволоження.

4. Ділянки на різних елементах рельєфу.

5. Ділянки, які відрізняються по складу рослинності, віку, грунтовому покриву та з наявністю Червонокнижних видів

6. Дерева і групи дерев важливі для фауни.

7. Вікові дерева дуба звичайного і сосни звичайної.

8. Дерева, які рідко зустрічаються в насадженні, або мають кормову цінність для фауни.

9. Інші дерева і чагарники.

10. «Стремп» (пні природного походження).

11. «Вальож».

Інформація про виділені на лісосіках ключових біотопів і об’єктів заноситься в картку переліку ключових біотопів та об’єктів. Результати щорічного обстеження заносяться в спеціальні картки під назвою «Листок моніторингу ключових біотопів». Картки зберігаються в лісництвах.

3.10. Інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на довкілля.

Станом на 01.01.2019 року загальна чисельність працівників на підприємстві становить 137, із них 118 чоловіків (86%) і 19 жінок (14%). В основному, це працівники у віці 36 — 50 років (57 %). Мають повну вищу освіту 41 (30 %), неповну та базову вищу 45 (33 %) працівників.

За 2019 рік за рахунок коштів підприємства пройшло навчання на курсах підвищення кваліфікації 7 чоловік, навчаються без відриву від виробництва 6 чоловік.

В якості соціального пакета ДП «Висоцький лісгосп» надає своїм працівникам матеріальну допомогу, застосовує системи преміювання, оплата за навчання на курсах підвищення кваліфікації, оплата мобільного зв’язку, частково компенсує санаторно-курортне лікування працівників, купує новорічні подарунки для дітей працівників, подарунки жінкам до березневих свят тощо.

Періодично за рахунок підприємства працівники проходять медичний огляд.

Загальна чисельність працюючих на підприємстві за останні роки залишається стабільною.

Коефіцієнт плинності кадрів в 2019 році становить 6,1 і зменшився по відношенню до попереднього року.

Підприємство у своїй діяльності керується такими соціальними принципами:

— лісове господарство має працювати як в інтересах працівників підприємства, так і місцевого населення;

— лісове господарство має забезпечувати соціальні гарантії і вимоги як на даний час, так і в майбутньому.

Підприємство забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів, школи, дитячі садки та інші підприємства та організації району, де відсутня магістральна мережа газопостачання.


Адміністрація ДП “Висоцький лісгосп”