Сертифікація лісів лісгоспу

Сертифікація лісів лісгоспу

На даний час активно розповсюджуються процес сертифікації лісів по всьому світу у відповідності до міжнародних стандартів, які передбачають екологічно безпечне, соціально корисне і економічно доцільне, тобто невиснажливе ведення лісового господарства. При сталому веденні лісового господарства не вирубується більше деревини, ніж приростає щорічно.

Ліси ДП “Висоцьке лісове господарство” також щорічно проходять аудит за міжнародними стандартами НЕПКон за схемою Лісової Опікунської Ради (ЛОР). Лісова Опікунська Рада є міжнародною неприбутковою організацією, яка сприяє відповідальному управлінню лісами на планеті, і яку підтримують як промисловість, так і соціальні та екологічні рухи. ЛОР розробила загальні принципи і критерії для перевірки  сталості ведення лісового гоcподарства. На даний час за схемою цієї організації сертифіковано більш, ніж 148  млн. га. лісів в 76 країнах, а з деревини, сертифікованої за схемою ЛОР виготовляється кілька тисяч видів продукції, на яких є торгова марка цієї організації.

Під час сертифікації здійснюється не лише оцінка діяльності лісогосподарського підприємства, але і проводяться консультації з відповідними зацікавленими сторонами. Ліси є важливими для людей, оскільки вони виконують важливі соціально-економічні і екологічні функції і є джерелом багатьох видів продукції: від деревини до грибів і ягід. Проте ліси є важливими не тільки для людей, ліси є місцем оселення багатьох видів тварин та рослин, зокрема рідкісних і зникаючих. Щоб ліси і в майбутньому продовжували надавати різноманітну продукцію і виконувати властиві їм функції, необхідно враховувати всі  перелічені вище аспекти при веденні лісового господарства. Для цього і існує сертифікація, яку використовують працівники лісових господарств. Вони самі не мають права проводити сертифікацію: це робить для них незалежна організація.

Сучасний план організації та ведення лісового господарства є основним елементом в процесі сертифікації. Поточне ведення господарства повинно здійснюватися відповідно до цього плану. Крім опису шляхів управління лісами, у плані організації та ведення господарства мають бути відображені наступні аспекти:

-консультації та зв’язки із зацікавленими сторонами;

-визначення рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та система спостереження за ними (моніторинг);

-здоров’я і заходи безпеки для лісових робітників;

-навчання персоналу;

-практичні аспекти, такі як планування трелювальних волоків, точне картографування.

Для керівників лісогосподарських підприємств це означає, що в процесі господарювання слід використовувати всю доступну інформацію, так щоб при прийнятті управлінських рішень, крім виробництва деревини, враховувати побажання місцевих громад та необхідність охороняти наявні рідкісні та зникаючі види флори та фауни.

Якщо у Вас є коментарі, зауваження, пропозиції щодо діяльності підприємства, надсилайте їх на адресу лісгоспу або електронною поштою.

34111 с.Висоцьк, вул. Містечкова,31, Дубровицького району, Рівненської області.

Телефон: 6-01-28; 6-02-12. Електронна адреса: dpvllis@gmail.com