Принцип №9

Принцип №9

     Принцип 9. Особливі цінності для збереження

Підприємство має підтримувати та/або збагачувати особливі цінності для збереження (ОЦЗ) в межах одиниці господарювання шляхом застосування запобіжного підходу.

Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження територіях має сприяти підтримці або покращенню відповідних характеристик цих лісів. Прийняття рішення стосовно особливо цінних для збереження територій має плануватися з особливою обережністю, прискіпливо враховуючи усі можливі наслідки.

Надання відповідного статусу лісам особливо цінним для збереження проводиться разом з зацікавленими сторонами.

Ідентифіковані ліси особливо цінні для збереження нанесені на карту.