Принцип №8

Принцип №8

Принцип 8. Моніторинг та оцінювання

Підприємство має демонструвати, що поступ у досягненні цілей господарювання, впливи господарської діяльності та стан одиниці господарювання відстежуються [моніторяться] та оцінюються відповідно до масштабу, інтенсивності та ризику з метою виконання адаптивного ведення господарства.

Моніторинг в ДП “Висоцький лісгосп” охоплює усі види діяльності і проводиться на різних рівнях.

Частота, інтенсивність та обсяги моніторингу залежать від інтенсивності та обсягів робіт, які здійснюються підприємством, та охоплює період від одного дня (щоденне приймання заготовленої лісопродукції) до одного року (показники діяльності підприємства за рік). Моніторинг також може здійснюватися щомісячно або поквартально. Найбільш детальний моніторинг стану лісового фонду (склад насаджень, вікова та породна структура, повнота, запас тощо)а також рівня біорізноманіття, включаючи наявність рослинного покриву та наявність побічних лісових ресурсів проводиться раз у 10 років під час базового лісовпорядкування. Дані лісовпорядкування служать для розробки щорічних планів проведення лісогосподарських заходів.

Моніторинг проводиться усіма працівниками підприємства. За змінами в законодавстві слідкує юрисконсульт. Моніторинг лісогосподарських показників, санітарного стану лісів, здійснюють працівники лісової охорони лісгоспу під керівництвом головного лісничого. Моніторинг виробничих результатів здійснюють спеціалісти виробничого відділу та відділу збуту, під керівництвом головного інженера. Моніторинг фінансових показників, продуктивності та економічної ефективності діяльності підприємства здійснюється бухгалтерією та економічним відділом.

Моніторинг діяльності підприємства здійснюється також іншими організаціями при проведенні перевірок та ревізій.