Принцип №7

Принцип №7

Принцип 7. План заходів щодо ведення лісового господарства

              Цілі ведення господарства

Довгостроковими цілями лісоуправління є:

 1. Створення умов раціонального освоєння лісового ресурсу.
 2. Впровадження найбільш ефективних методів планування і стимулювання працівників, спрямованих на якісне поліпшення показників у сфері лісокористування.
 3. Створення умов для виконання норм і правил з техніки безпеки і охорони праці.
 4. Підтримка природних форм розвитку і поширення видів флори і фауни на ділянках лісового фонду ДП «Висоцький  лісгосп».
 5. Впровадження передових технологій у сфері лісозаготівель з метою мінімізаці відходів і їх переробки.
 6. Створення умов для проведення моніторингу щодо приросту, лісовідновлення і об’ємів заготівлі деревини.
 7. Розробка заходів з мінімізації екологічної дії результатів лісозаготівельної діяльності підприємства на довкілля у межах лісових територій.
 8. Розробка планів з виявлення і збереження рідкісних і зникаючих видів флори і фауни на ділянках лісового фонду.
 9. Проведення заходів з поліпшення ідентифікованих ознак і цінностей лісів,високої природоохоронної цінності.

 Середньостроковими цілями лісоуправління є:

 1. Розробка обґрунтувань використання та впровадження новітніх технологій в лісозаготівельній, лісовідновлювальної і протипожежної діяльності підприємства.
 2. Створення умов для своєчасних розрахунків за користування лісовими ресурсами, виплати заробітної плати, сплати податків.

 

Соціально-економічні умови діяльності  та характер використання прилеглих територій.

Район розташування лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області, спеціалізованому на вирощуванні зернових і технічних культур. Провідною галуззю народного господарства Дубровицького району є тваринництво. Переробкою деревини лісгосп не займається.

Район розташування лісгоспу характеризується середньо розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності лісгоспу є: Рівне-Сарни-Столін (18 км), Дубровиця -Заріччя (12 км) загальнодержавного значення, дубровиця — Березне (23 км), залізниця Рівне-Сарни-Речниця (19км) обласного значення. Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 170км, із них з твердими покриттям 115 км. Загальна протяжність шляхів транспорту на 1000 га площі складає 6.6 км, а ступінь забезпеченості — 50%.

Лісове господарство в економіці району розташування займає провідне місце. Основні напрямки його розвитку полягають у забезпеченні потреб народного господарства в деревині, збереженні і підвищенні продуктивності лісових земель, водоохоронних, захисних, рекреаційно-оздоровчих і науково-пізнавальних функцій лісу.

Наявні в лісовому фонді сільськогосподарські угіддя використовуються для потреб підсобного господарства лісгоспу  та індивідуальних підсобних господарств лісової охорони і робітників. Випас худоби в лісовому фонді не проводиться. З побічних лісових користувань має місце збір ягід місцевим населенням.

 

 Організаційна структура підприємства

Державне підприємство “Висоцьке лісове господарство” зареєстроване відповідно до законодавства України. Офіс підприємства розташований у с.Висоцьк Дубровицького району.  Ділянки лісового фонду розташовані на території Дубровицького адміністративного району.

 

Адміністративний район Лісництва
Дубровицький Висоцьке
  Людинське
  Золотинське
  Миляцьке
  Жаденське
  Більське

 

На підприємстві задіяно 147 штатних працівників, з них апарату управління 23 чоловіки, цехового персоналу — 60 чоловік, робітників — 64 чоловіки. Послуги по заготівлі деревини та проведенню рубок надаються ФОПами.

Статус використання і володіння землею :

Землі лісового фонду були надані в постійне користування ДП “Висоцькому  лісгоспу” при його організації в 1958 році. Наказом № 843 від 24.10.1958 року Міністерства сільського господарства України, на базі Висоцького і Миляцького лісництв Дубровицького району була створена Більська лісова механізована станція. В жовтні 1961 року наказом № 335 начальника Рівненського обласного управління лісового господарства Більську ЛМС перейменовано в Більський ЛХЗ. Наказом № 15 від 13.02.1967 року Ровенського обласного управління, підприємство було перейменовано на Висоцький ЛХЗ. В 2005 році перейменований на державне підприємство “Висоцьке лісове господарство”, згідно з яким, загальна площа лісгоспу була розподілена на групи і господарські частини (категорії лісів).

Перше лісовпорядкування було проведене у 1958 році. Наступні – в 1969, 1979, 1989 та 2009  роках. Матеріали лісовпорядкування в обов’язковому порядку узгоджувалися з районними управліннями земельних ресурсів.

Починаючи з 1991 року на всій території лісгоспу проводиться безперервне лісовпорядкування. В 1999 році безперервне лісовпорядкування проведено з оновленням  основних проектних і картографічних матеріалів. З 2010 року безперервне лісокористування перейшло на нову організацію робіт — передавання функцій польового збору інформації лісогосподарським підприємствам.

Відвантаження готової продукції покупцям здійснюється залізничними вагонами з нижнього складу, який знаходиться в с.Удрицьк і незначні об’єми автотранспортом з території лісового фонду підприємства.

У лісгоспі і лісництвах проведено навчання працівників вимогам добровільної лісової сертифікації FSC. Також інформація доведена до усіх підрядних організацій. З ними підписані додаткові угоди щодо дотримання вимог FSC при проведенні лісогосподарських заходів. Також у лісгоспі і лісництвах постійно ведеться навчання працівників вимогам охорони праці і пожежної безпеки. Працівники підрядних організацій, для отримання ліцензій на лісозаготівельну діяльність також постійно проходять внутрішні навчання з охорони праці і пожежної безпеки.

Згідно  лісорослинному районуванню територія лісгоспу відноситься до зони Українського Полісся.

Основні лісоуворюючі породи лісгоспу представлені: cосною звичайною (Pinus silvestris),  березою повислою (Betula рendula), осикою (Populus tremulа), вільхою чорною (Álnus glutinósa), дубом звичайним (Quercus robur).

Середні показники насаджень лісгоспу слідуючі: склад насаджень 8С1Б1Вл, повнота 0,7, вік 45 років, бонітет ІІ,3.

Середній приріст деревини становить 3,3 м3 на 1 га. Загальний річний приріст – 97,26 тис. м3.

В лісах природоохоронного, наукового, історично-культурного призначення заборонені рубки головного користування та прохідні рубки, заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних  лісових користувань, заготівлі живиці, сінокосіння.

       Запланована кількість лісової продукції, яка має бути заготовлена

Розрахункова лісосіка по головному користуванню, затверджена наказом Мінприроди України №596 від 24.12.2010 року, для підприємства становить 25,1 тис.м.куб., в тому числі по хвойному господарству 22,38 тис.м.куб., по м’яколистяному господарству 2,59 тис.м.куб., по твердолистяному господарству 0,14 тис.м.куб.

Встановлений щорічний обсяг рубок догляду 207 га., в тому числі освітлення 22 га., прочищення 52 га., проріджування 126 га., прохідна рубка 7 га.

Згідно матеріалів лісовпорядкування та лісопатологічних обстеженнь, для підтримання та наведення санітарного стану лісів, щорічно плануються та проводяться санітарно-оздоровчі заходи. Інші заходи пов’язані з веденням лісового господарства: розчистка квартальних просік, доріг лісогосподарського та протипожежного призначення.

В результаті освоєння запланованих обсягів заготівлі деревини використання загального річного приросту буде становити близько 70 %, що має забезпечити стале ведення лісового господарства на підприємстві.

        Технічна забезпеченість підприємства

Технологічний процес лісосічних робіт включає: звалювання, обрізання сучків і розкряжування бензопилами. Трелювання сортиментів здійснюється тракторами МТЗ — 80 (82), у разі рубок догляду, здійснюється кінне трелювання. Вивезення сортиментів на нижній склад здійснюється лісовозами ЛТ-25, веймерами, гідроманіпуляторами. Сортування сортиментів на нижньому складі здійснюється на сортувальній лінії. Підприємство повністю забезпечене необхідними технічними засобами для повноцінного виконання запланованих обсягів робіт.

Для поновлення парку пожежної техніки плунується закупівля пожежного автомобіля.

      Лісовідновлення

Лісовідновлення в лісгоспі проводиться шляхом посадки лісових культур, сприянням природному поновленню, природним поновленням.

Посадка лісових культур проводиться на зрубах, де не очікується природне поновлення головної породи. Сприяння природному відновленню проводиться в вологих лісорослинних умовах, шляхом мінералізації грунту, підсіву насіння сосни біля пнів. Під природне поновлення залишаються зруби в мокрих типах лісорослинних умов.

Об”єм лісовідновлення залежить від площі суцільних зрубів.

    

 Об”єкти ПЗФ

Природно-заповідний фонд лісгоспу :

Ландшафтний загальнодержавного значення заказник “Почаївський” – 712 га.

Ботанічний загальнодержавного значення заказник   “ Золотинський” – 1458 га.

Ботанічний загальнодержавного значення заказник “Озерський” – 1026 га.

Ботанічний загальнодержавного значення заказник “Висоцький” – 110 га.

Заповідне урочище дикоростучих лікарських рослин місцевого значення “Більське”- 10га.

Заповідне урочище дикоростучих лікарських рослин місцево   значення “Золотинське”12га.

Комплексна парк — пам”ятка природи Висоцького держлісгоспу – 1,5 га.

Комплексна парк – пам”ятка природи Більського лісництва – 1,0 га.

Пам’ятка природи загальнодержавного значення «Велике Почаївське озеро» — 58 га.

Комплексна пам”ятка природи місцевого значення урочище “Жаденське” – 0,6 га.

 

  Перелік рідкісних видів фауни та флори виявлених на території лісгоспу

  Українська назва Латинська назва
1 Крук Corvus corax
2 Дятел звичайний Dendrocopus major
3 Куниця Martes martes
4 Крижень Anas platyrhynehos
5 лиска Fulica atra
6 Тетерук Lyrurus tetri
7 Синиця велика Parus major
8 Синиця блакитна Parus coerulus
9 Сорокопуд терновий Lanius collurio
10 Сорокопуд сірий Vulpes fulvaLanius excubitor
11 Лелека чорний Ciconia nigra)
12 Лось Alces alces
13 Видра річкова Lutra lutra L
14 Норка Mustela lutreola L
15 Горностай Mustela erminea L
16 Мідянка звичайна Coronellaaustrioca
17 Чайка Vanellus vanellus L
18 Баклан великий Phalacrocora[ carbo
19 Сіра чапля Ardea cinerea
20 Крячок білокрилий Chlidonias leucopterus
21 Куріпка сіра Perdix perdix
22 Козуля Capreolus capreolus
23 Заєць-русак Lepus europaeus
24 Бобер Castor fiber
25 Журавлина дрібноплодна oxycoccus microcarpus
26 Росичка проміжна drosera intermedsa
27 Осока багнова carex Limosa
28 Звіробій сланкий Hypericum humifusum L.
29 Сфагнум Магеллана Sphagnum magellanicum
30 Сфагнум побережний Sphagnum
31 Андромеда багатолистна Аndromeda polifolsa
32 Журавлина болотна  Оxycoccus palustris
33 Чорниця

 Vaccinium myrtillus L

 

  План заходів щодо підтримки та збереження ОЦЗЛ

 Відомість особливо цінних для збереження лісів, виявлених на території

ДП “Висоцьке лісове господарство”

   Основні заходи, що здійснюються в ОЦЗЛ:

 1. Збереження рідкісних та зникаючих видів рослин та тварин.
 2. Проведення рубок догляду.
 3. Проведення вибіркових санітарних рубок.
 4. Проведення протипожежених заходів.
 5. Проведення сприяння природному поновленню.