Принцип №6

Принцип №6

Принцип 6. Цінності довкілля та впливи

Підприємство має підтримувати, зберігати та відновлювати послуги екосистеми та цінності довкілля одиниці господарювання, а також має уникнути негативних впливів на довкілля, виправляти або пом’якшувати такі впливи.

Відновлення лісу проводиться шляхом посадки лісових культур та природним поновленням. При створенні лісових культур інтродуценти не використовуються. Обмежується спалювання порубкових решток.

Хімічні засоби захисту рослин не використовуються. Залишки палива та мастил видаляються екологічно прийнятим способом за межі територій, де проводяться лісогосподарські заходи.

Репрезентативні ділянки визначені з участю зацікавлених сторін.