Принцип №6

Принцип №6

Принцип 6. Вплив на навколишнє середовище

Ведення лісового господарства забезпечує збереження лісового біорізноманіття і пов“язаних з ним цінностей.

Проводиться охорона виявлених рідкісних і зникаючих видів флори  і фауни. Навколо виявлених гнізд чорного лелеки в радіусі 1000 м. не проводяться санітарні рубки.

Відновлення лісу проводиться шляхом посадки лісових культур та природним поновленням. При створенні лісових культур інтродуценти не використовуються. Обмежується спалювання порубкових решток.

Хімічні засоби захисту рослин не використовуються. Залишки палива та мастил видаляються екологічно прийнятим способом за межі територій, де проводяться лісогосподарські заходи.

Репрезентативні ділянки визначені з участю зацікавлених сторін.