Принцип №5

Принцип №5

Принцип 5.  Використання лісу

Лісогосподарські заходи повинні бути спрямовані на ефективне багатоцільове використання продуктів і функцій лісу з метою підвищення економічної стійкості підприємства та одержання широкого спектра екологічних і соціальних вигод.

Основні напрямками розвитку лісового господарства полягають у забезпеченні потреб народного господарства в деревині, збереженні і підвищенні продуктивності лісових земель, водоохоронних, захисних, рекреаційно-оздоровчих і науково-пізнавальних функцій лісу. Полювання носить спортивний характер. З побічних лісових користувань має місце збір ягід, грибів, лікарської сировини місцевим населенням.

Розрахункова лісосіка по головному користуванню, затверджена наказом Мінприроди України №596 від 24.12.2010 року, для підприємства становить 25,1 тис.м.куб., в тому числі по хвойному господарству 22,38 тис.м.куб., по м’яколистяному господарству 2,59 тис.м.куб., по твердолистяному господарству 0,14 тис.м.куб.

Встановлений щорічний обсяг рубок догляду 207 га., в тому числі освітлення 22 га., прочищення 52 га., проріджування 126 га., прохідна рубка 7 га.

Згідно матеріалів лісовпорядкування та лісопатологічних обстеженнь, для підтримання та наведення санітарного стану лісів, щорічно плануються та проводяться санітарно-оздоровчі заходи. Інші заходи пов’язані з веденням лісового господарства: розчистка квартальних просік, доріг лісогосподарського та протипожежного призначення.

В результаті освоєння запланованих обсягів заготівлі деревини використання загального річного приросту буде становити близько 70 %, що має забезпечити стале ведення лісового господарства на підприємстві.

Ліміти на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань на 2015-2020 роки, затверджені рішенням Рівненської обласної ради становлять:

— ягоди чорниці — 250 тонн;

— ягоди журавлини — 100 тонн;

— кора крушини — 5 тонн;

— новорічні ялинки — 500 шт.