Принцип №5

Принцип №5

Принцип 5.  Вигоди від лісів

Підприємство має ефективно господарювати з різноманітними продуктами і послугами одиниці господарювання з метою збереження або підвищення тривалої економічної життєздатності та отримання широкого спектра соціальних та екологічних вигод.

Основні напрямками розвитку лісового господарства полягають у забезпеченні потреб народного господарства в деревині, збереженні і підвищенні продуктивності лісових земель, водоохоронних, захисних, рекреаційно-оздоровчих і науково-пізнавальних функцій лісу. Полювання носить спортивний характер. З побічних лісових користувань має місце збір ягід, грибів, лікарської сировини місцевим населенням.

Згідно матеріалів лісовпорядкування та лісопатологічних обстеженнь, для підтримання та наведення санітарного стану лісів, щорічно плануються та проводяться санітарно-оздоровчі заходи. Інші заходи пов’язані з веденням лісового господарства: розчистка квартальних просік, доріг лісогосподарського та протипожежного призначення.

В результаті освоєння запланованих обсягів заготівлі деревини використання загального річного приросту буде становити близько 70 %, що має забезпечити стале ведення лісового господарства на підприємстві.

Ліміти на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань на 2022-2023 роки, затверджені рішенням Рівненської обласної ради становлять:

— ягоди чорниці — 250 тонн;

— ягоди журавлини — 100 тонн;

— кора крушини — 5 тонн;

— новорічні ялинки — 500 шт.