Принцип №2

Принцип №2

Принцип 2. Права та обов’язки власників та користувачів

Довгострокові права на володіння і користування земельними і лісовими ресурсами повинні бути чітко визначені, задокументовані та оформлені згідно з чинним законодавством.

Площа земель ДП “Висоцький лісгосп” станом на 01.01.2018 року складає 36577,7 га., в тому числі 3164,8 га.- новоприйняті землі від ДП СЛАП “Дубровицький держспецлісгосп”, на які в даний час виготовляються документи на право постійного користування.

Вільний доступ громадян до лісів гарантується законодавством України, зокрема ст.13 Конституції України чітко визначає, що «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.” Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону.

Право вільного перебування в лісах також передбачено ст.7 Лісового кодексу України, згідно якої “Ліси, які знаходяться в межах території України, є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника на ліси здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України. Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності. Суб’єктами права власності на ліси є держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи.”

Згідно ст.66 Лісового кодексу громадяни мають право на використання лісових ресурсів для власного споживання з дотриманням певних умов “Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України… Громадяни під час здійснення загального використання лісових ресурсів зобов’язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах, користуватися лісовими ресурсами, зазначеними у частині першій цієї статті, способами і в обсягах, що не завдають шкоди відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів.”

Деякі обмеження перебування у лісах можуть бути встановлені органами державної влади, зокрема під час пожежонебезпечного періоду.