Принцип №2

Принцип №2

Принцип 2. Права працівників та умови працевлаштування

Підприємство має підтримувати або підвищувати соціально-економічний добробут працівників.

Ключовими темами в рамках принципу 2 є:

формальна та неформальна організація працівників, ґендерна рівність, прожитковий мінімум , збірник обов’язкових норм і правил, нещасні випадки на виробництві, професійні захворювання, виробничі травми.

Стосовно гендерної рівності, то на практиці це означає, що жінки і чоловіки мають одержувати рівну оплату однакової праці, можливості навчання, кар’єрного росту, відпочинку та мати інші права, визначені Конституцією України та законами України. Порушення таких прав передбачає притягнення до відповідальності. Підприємство має передусім розробити і запровадити систему заходів із унеможливлення подібних ситуацій.

Щодо працівників, то вимоги стандарту стосуються як безпосередньо персоналу підприємства, так і поширюються на працівників організацій-підрядників, а також самозайнятих осіб – підрядників і субпідрядників.

Щодо прожиткового мінімуму, то варто зазначити, що здебільшого в країнах світу оплату праці проводять на щотижневій основі. На практиці відповідно до вимог FSC національного стандарту під час визначення прожиткового мінімуму треба дотримуватись норм чинного законодавства, тобто вживати як основу помісячний варіант оплати праці.